Vanlig bruk av bilde

Nordland er det fylket som har størst volum av lauvtrevirke med 32 mill. m3. Mørsvik­fjorden i Sørfold. Foto: Per K. Bjørklund, © Skog og landskap

 

Slideshow

 

Slideshow 2

 

Små bilder hvor man kan klikke for å se de stort