Figur 1: Estimert utvikling over mengde død ved

Estimert utvikling av mengde død ved per arealenhet (m3/ha) i produktiv skog, fordelt på regioner (se Tabell 1 for regioninndeling). Kilde: Storaunet et al. 2011
 

Lauvtredominert skog

Estimert utvikling av mengde død ved (m3/ha) i produktiv skog, fordelt på gran-, furu- og lauvtredominert skog. Heltrukken linje viser mengde­utviklingen på alt areal, mens stiplet linje viser utviklingen i den eldre skogen (hogstklasse 5). Kilde: Storaunet et al. 2011
 

Figur 2: Nybygging og ombygging av skogsveger

Nybygging og ombygging av skogs­veger (i km) i ­perioden 2003–2012. Kilde: Skogfond­systemet
 

Figur 2: Nybygging og ombygging av skogsveger

Nybygging og ombygging av skogs­veger (i km) i ­perioden 2003–2012. Kilde: Skogfond­systemet
 

Figur 2: Nybygging og ombygging av skogsveger

Nybygging og ombygging av skogs­veger (i km) i ­perioden 2003–2012. Kilde: Skogfond­systemet